Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Κοσμά Αιτωλού (μέρος 1ο)


Λόγια Κοσμά του Αιτωλού:

«Όχι, όχι, δεν είσθε όντα κατώτερα ούτε σεις, ούτε αι γυναίκαι σας, ούτε τα παιδιά σας. Είσθε τέκνα του Θεού. Επλάσθητε δια τα μεγάλα και υψηλά. Η ψυχή και του ταπεινοτέρου ανθρώπου προώρισται δια της πίστεως, του αγίου βαπτίσματος και των λοιπών μυστηρίων και των αγαθών έργων να λάμψη, ως ο ήλιος, υπέρ τον ήλιον, να γίνη νύμφη Χριστού».

«Εγώ εδιάβασα πολλά περί Εβραίων, ασεβών, αιρετικών και άθεων. Τα βάθη της σοφίας ηρεύνησα. Όλες οι πίστες είνε ψεύτικες. Τούτο εκατάλαβα αληθινά· μόνο η πίστις των Ορθοδόξων είνε καλή και αγία, το να πιστεύωμεν και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος… Τούτο σας λέγω εις το τέλος· να ευφραίνεσθε όπου είσθε Ορθόδοξοι χριστιανοί, και να κλαίετε δια τους ασεβείς και τους αιρετικούς όπου περιπατούν εις το σκότος».

«Αδελφέ! Συ που κάμνεις παιδιά, να τα παιδεύης και να τα μανθάνης  γράμματα και εξόχως Ελληνικά, διότι η Εκκλησία μας είνε εις την Ελληνικήν γλώσσαν. Δεν σας λέγω περισσότερα, διότι είσθε φρόνιμοι και γνωστικοί…».

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Ζει Κύριος και Θεός


Στο όνομα της Αδιαιρέτου ημών Αγίας Τριάδος εγώ ο Σωκράτης σας λέω Έλληνες… Ζει Κύριος και Θεός, διότι Αθάνατη η Ελλάδα και εμείς υιοί του Φωτός είμαστε.

Από βρέφη μας κούρσεψε ο Ιησούς Χριστός, κι όπως αυτός μέσα στον άδη ο ίδιος ενσαρκώθηκε και έγινε ένα με εμάς στη Γη και απόδειξε στη γη πως την αγάπη αν με αγάπη αφήσουμε ακόμα και να μας την σταυρώσουν, αυτή είναι Αγάπη και δεν πεθαίνει ποτέ ακόμα και στον άδη.

***
Αδέρφια μου, ακτίνες του Φωτός του Θεού του ήλιου του Εγώ μας.

Πρώτος πάντα ο Κύριος, δεύτερη η Παναγιά και θέλουν δε θέλουν οι άνθρωποι τρίτος ο Λόγος του Ιωάννη του Ευαγγελιστή του Μέγα των Πένητων Βασιλιά.

Έλληνες, φωτεινοί νόες γίνετε, διότι Φως Θεού των ανθρώπων είναι μόνο η ΕΛΛΑΣ.